Szkolne seminarium o życiu i działalności Ireny Sendlerowej oraz spotkanie ze świadkiem historii w Muzeum Żydów Polskich „POLIN”

  • 26 marca 2018

W dniach 15-16 marca 2018 roku przedstawiciele klasy 1a, 1b i 2d uczestniczyli w szkolnym seminarium pt. „Każdemu kto tonie, należy podać rękę. Życie i działalność Ireny Sendlerowej ”. Zajęcia miały na celu: poszerzanie i upowszechnianie wiedzy o Irenie Sendlerowej, jej bohaterskiej, bezinteresownej postawie w ratowaniu  żydowskich dzieci z warszawskiego getta, poznaniu sytuacji ludności polskiej i żydowskiej w czasie wojny, spotkanie ze świadkiem historii, a także utrwalenie w uczniach postawy otwartości, wrażliwości i aktywności w udzielaniu pomocy potrzebującym. Inspiracją do przygotowania i przeprowadzenia seminarium, było ustanowienie decyzją Sejmu RP, na wniosek Rzecznika Praw Dziecka, roku 2018, Rokiem Ireny Sendlerowej.

W pierwszym dniu młodzież uczestniczyła w seminarium, podczas którego zapoznała się z sylwetką bohaterki, jej działalnością oraz przypomniała sobie najważniejsze wydarzenia związane z czasami II wojny światowej. Uczniowie, pracowali w grupach, analizowali treść tekstów źródłowych, dokonywali oceny sytuacji, dzieląc się wypracowanymi wnioskami z pozostałymi uczestnikami. Ważną częścią spotkania było wspólne obejrzenie filmu dokumentalnego w reżyserii Mary Skinner  pt. „W imię ich matek – Historia Ireny Sendlerowej”. Dokument ten prezentuje historię życia i działalności Ireny Sendler, opowiadaną min. przez jej współpracowników z Referatu

Dziecięcego Opieki Społecznej, członków „Żegoty”, osoby uratowane z Holocaustu tzw. „ Dzieci Sendlerowej” oraz przez nią samą. Treść filmu była punktem wyjścia do dyskusji na temat postaw Polaków wobec Holocaustu oraz rozważań o tym, w jaki sposób można dziś naśladować postępowanie i przesłanie Sendlerowej.

Uczniowie poznali historię działalność Instytutu Yad Vashem oraz idei powstania medalu Sprawiedliwy wśród Narodów Świata, honorujący bohaterstwo i bezinteresowność osób ratujących Żydów w czasie II wojny światowej.

W piątek 16 marca grupa seminaryjna wyjechała do Muzeum Żydów Polskich POLIN w Warszawie, gdzie uczestniczyła w spotkaniu z panią Krystyną Budnicką – świadkiem zagłady Żydów w czasie II wojny światowej, dziś wiceprezesem Stowarzyszenia „Dzieci Holocaustu”. Młodzież miała okazję wysłuchać wzruszającej opowieści, uczestniczki tamtych wydarzeń, obejrzeć przygotowaną prezentację, a także porozmawiać z bohaterką spotkania.

Dzięki udziałowi w seminarium, uczniowie poznali specyfikę czasów II wojny światowej, sytuację Polaków i Żydów mieszkających w okupowanej Polsce. Uzyskali wiedzę na temat działalności Sendlerowej i jej roli w ratowaniu Żydów z warszawskiego getta. Wysłuchali historii naocznego świadka i uczestnika tamtych wydarzeń. Udział w zajęciach przyczyni się do uwrażliwienia młodych ludzi na los osób prześladowanych i wykluczonych we współczesnym świecie oraz budowania w nich postawy otwartości na inność, wrażliwości i aktywności w udzielaniu pomocy potrzebującym.

Autorką i koordynatorką seminarium była nauczycielka historii p. Elżbieta Kuter – Strączyńska.
[materiały organizatorów]

Możesz podzielić się tym artykułem: