2018 Rokiem Ireny Sendlerowej

  • 9 czerwca 2017

8 czerwca 2017 r. parlamentarzyści w Sejmie podjęli uchwałę w sprawie ustanowienia 2018 Rokiem Ireny Sendlerowej, o co wnioskował Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak. Na 436 głosujących posłów z wszystkich klubów i kół parlamentarnych tylko jeden parlamentarzysta wstrzymał się od głosu, pozostali byli zgodni, że Irenie Sendlerowej, która z narażeniem życia uratowała ok. 2500 żydowskich od Holokaustu, należy się hołd. 

– Irenę Sendlerową odkryły dzieci. Najpierw dzieci amerykańskie zwróciły uwagę, że wśród nas jest osoba wielka, nadprzeciętna, która tak wiele dobrego zrobiła. A później 16-letni chłopiec z Zielonej Góry postanowił Irenę Sendlerową od dzieci nagrodzić Orderem Uśmiechu. To on, Szymon Płóciennik, wywalczył dla niej ten order u schyłku jej życia – mówił Marek Michalak, dziękując posłom za jednomyślność i przypominając, że już wcześniej w tej izbie wybitna Irena Sendlerowa została uhonorowana – także przez najmłodszych, którzy podjęli stosowną uchwałę podczas Sejmu Dzieci i Młodzieży 1 czerwca 2008 roku.

– Dzieci wtedy bardzo poważnie analizując życie Ireny Sendlerowej napisały w uchwale: „Przykład Ireny Sendlerowej i ludzi Jej podobnych, nigdy nie wahających się udzielić pomocy potrzebującym, uczy, że także my sami nie możemy być bierni i milczeć, kiedy wiemy, że komuś, zarówno w najbliższej okolicy, jak i na całej kuli ziemskiej, dzieje się krzywda. Kiedy jest prześladowany ze względu na swoje pochodzenie, wyznanie czy kolor skóry. W takich przypadkach, nasze głosy poparcia i solidarności dla ofiar, a sprzeciwu wobec ich oprawców, chociaż pojedyncze wydają się mało znaczące, zebrane razem stanowią wielką siłę.” – przypomniał Marek Michalak.

Rzecznik w swoim wystąpieniu zaznaczył, że ustanowienie 2018 roku Ireny Sendlerowej, w 10. rocznicę jej śmierci, będzie doskonałą okazją do pokazania wartości życia ludzkiego, życzliwości, bezinteresowności, a także przypomnieniem wspaniałej karty historii Polski. – Skromna Irena Sendlerowa dokonała wielkiego dzieła i pokazała światu, że każdy pojedynczy człowiek może dla dobra innych zrobić bardzo wiele, że odwaga i determinacja oraz poszanowanie praw drugiego człowieka mają olbrzymią moc sprawczą – mówił Marek Michalak podkreślając, że życiorys Ireny Sendlerowej to zarazem piękna lekcja człowieczeństwa i kierunkowskaz tak potrzebny w dzisiejszym świecie i dzieciom i młodzieży, i dorosłym.

Rzecznik Praw Dziecka w styczniu br. przedstawił Marszałkowi Sejmu RP wniosek wraz z projektem uchwały w tej sprawie. Propozycja Rzecznika spotkała się z przychylnością (poparło ją 4755 przedstawicieli szkół sendlerowskich z całej Polski w petycjach kierowanych do Sejmu) i jako projekt poselski (złożony przez posłów PiS) została skierowana do dalszych prac parlamentarnych.

W uzasadnieniu uchwały ustanawiającej 2018 Rokiem Ireny Sendlerowej zapisano: „Składając hołd Wielkiej Polce, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wyraża również wdzięczność wszystkim Jej współpracownikom, którzy ramię w ramię, z narażeniem życia poświęcali się, niosąc pomoc potrzebującym i słabszym. Przykład bohaterskiej działalności Ireny Sendlerowej uczy, że ludzie nie mogą pozostać bierni i milczeć, mając świadomość, że gdzieś obok nich drugiemu człowiekowi dzieje się krzywda”.

Przypomnijmy, że to kolejna propozycja Rzecznika, która zyskuje akceptację w Sejmie RP. Na wniosek Marka Michalaka 2012 został uchwalony Rokiem Janusza Korczaka. W ciągu 12 miesięcy, w Polsce i na świecie odbyło się setki wydarzeń upamiętniających życie i działalność Starego Doktora na rzecz dzieci. –  Wartości, które Irena Sendlerowa zaprezentowała całym swoim życiem, muszą być przypominane, aby młodzi ludzie, którzy żyją w innych realiach, mogli poddać je refleksji i wcielać je w swoją codzienność. Irena Sendlerowa mówiła, że ludzi należy dzielić na dobrych i złych, że rasa, pochodzenie, religia, majątek nie mają żadnego znaczenia, tylko to jakim kto jest człowiekiem – przypomniał Marek Michalak i zaznaczył, że Rok Ireny Sendlerowej będzie godnie prowadzony.  – Tak jak wnioskowałem kiedyś o Rok Janusza Korczaka, który wrócił do naszej rzeczywistości, dzięki temu, że tak wiele instytucji się włączyło w uroczyste obchody – dodał.

Możesz podzielić się tym artykułem: