Obchody Roku Ireny Sendlerowej w Bolesławcu

  • 1 czerwca 2018

Do obchodów  Roku Ireny Sednlerowej włączyła się Biblioteka Szkolna Zespołu Szkól Ogólnokształcących i Zawodowych im. mjra Henryka Sucharskiego w Bolesławcu. Z inicjatywy Pana Pawła Domzalskiego- nauczyciela języka polskiego zorganizowano 24 marca 2018 roku na I piętrze naszej szkoły wystawę poświęconą Polakom ratującym Żydów. ( http://bibliotekazsoiz.blogspot.com/2018/03/narodowy-dzien-pamieci-polakow.html )

Centralny Panel stanowiły karty poświęcone Irenie Sendlerowej. Przedstawiono Jej dzieciństwo i młodość, działalność podczas okupacji niemieckiej, informacje o „Dzieciach Holokaustu” oraz przyznanych nagrodach, natomiast na panelu bocznym zamieszczono reprodukcje dokumentów, zdjęcia i odezwy władz niemieckich przygotowane przez Instytut Pamięci Narodowej.

Następnie 12 maja 2018 roku obchodziliśmy 10 rocznicę śmierci Ireny Sendlerowej. Na stronie Biblioteki Szkolnej pojawiła się przygotowana przez nas wirtualna gazetka ( http://bibliotekazsoiz.blogspot.com/2018/05/10-rocznica-smierci-ireny-sendlerowej.html ) a Pan Paweł Domzalski przeprowadził z klasą 2 technikum w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych dwugodzinne warsztaty: „Każde uratowane przy moim udziale dziecko jest jedynie uzasadnieniem mojego istnienia, a nie tytułem do chwały”. Opowieść o Irenie Sendlerowej. W pierwszej części zajęć uczniowie poznali sylwetkę Ireny Sendler. Opowieść polonisty była ilustrowana ciekawą prezentacją multimedialna przygotowaną przez Muzeum Żydów Polskich „Polin” oraz wspomnieniami bohaterki o ojcu, relacją o początkach pomocy świadczonej ludności żydowskiej a także dokumentami Prezydium Rady Pomocy Żydom. Uczniowie obejrzeli także fragmenty filmu „Nacjonaliści biją Żydów. Relacja Janusza Durko”.

W części drugiej mającej formę warsztatu uczniowie analizowali teksty źródłowe. Zajęcia rozpoczęły się od wypisania skojarzeń związanych ze szczęściem dorosłego człowieka i skojarzenia dotyczące szczęśliwego dzieciństwa, co miało za zadanie podkreślenie tego, jak trudno było Irenie Sendlerowej zająć się grupami ludzi o zupełnie innym systemie wartości. Zastanawiano się w jakich sytuacjach/okolicznościach te wartości ulegają dewaluacji? (choroba, brak rodziny, zagrożenie życia, wojna, śmierć). Następnie poszczególne grupy analizując teksty źródłowe wypisywały w punktach podstawowe informacje na temat restrykcji okupanta niemieckiego wobec ludności żydowskiej oraz warunków życia w getcie warszawskim.

Potem młodzież na podstawie uzyskanych informacji ze źródeł i filmu odpowiadali na pytania.:

– Jakie motywy skłoniły Irenę Sendlerową do podjęcia decyzji o ratowaniu żydowskich dzieci?

– W jaki sposób wykorzystała swoją pozycję zawodową w niesieniu pomocy Żydom?

– W jaki sposób kontynuowała pomoc, kiedy zamknięto getto?

– Na jakie niebezpieczeństwa narażali się członkowie „Żegoty”?

– Jakie cechy charakteru były niezbędne, aby nieść pomoc Żydom?

– Ile dzieci uratowała Irena Sendlerowa wraz ze swoimi współpracownikami?

Zasadniczą częścią zajęć była odpowiedź na pytanie: Dlaczego Irena Sendlerowa narażała/ryzykowała własne życie, aby ratować innych?

Aby uatrakcyjnić zajęcia młodzież poznawała kulturę żydowską przedwojennej Polski grając w grę planszową. „Krajoznanie” to gra, w której gracze odbywają podróż po II Rzeczypospolitej. Podążając do wyznaczonego celu poznają historię i kulturę Żydów polskich w Wilnie, Gdyni, Kaliszu, Warszawie, Krakowie, Lublinie i Drohobyczu. Na trasie gracze doświadczają przygód, zdobywają nowe umiejętności a czasem wpadają w tarapaty. Była to bardzo ciekawa lekcja wiedzy o kulturze i nasz wkład w obchody Roku Ireny Sendlerowej.

[materiały organizatorów]

Możesz podzielić się tym artykułem: