Logo

Pobrane logo można:
pobrać, kopiować, rozpowszechniać, prezentować, drukować oraz publikować w Internecie.

Pobranego loga nie można:
modyfikować, sprzedawać, wykorzystywać w złej intencji.