Projekt edukacyjny w SP nr 236

  • 4 lipca 2018

W Szkole Podstawowej nr 236 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ireny Sendlerowej w Warszawie miała miejsce ważna uroczystość. W roku Ireny Sendlerowej uczniowie pracowali nad projektami dotyczącymi Patronki szkoły. Przygotowali prezentację, na którą zaprosili panią dyrektor, nauczycieli, rodziców i opowiedzieli swoim głosem o tym, co jest według nich istotne w świadectwie, jakie dała nam Sendlerowa. Bardzo ważne było to świeże, nieodtwórcze, bazujące na materiałach źródłowych, wieloaspektowe spojrzenie młodych ludzi na opracowane zagadnienia.

Projekty miały dużą wartość edukacyjną, ich autorzy dotarli do mało znanych faktów dotyczących życia Patronki, jej rodziny, współpracowników, ocalonych dzieci. Przestawili szeroko tło historyczno-obyczajowe czasów, w których działała wielka Polka. Pokazali miejsca, w których toczyła się niegdyś straszna walka o każde życie małego człowieka, którego ratowano z getta.

Młodzież bardzo kreatywnie podeszła do tematu. Oprócz prezentacji multimedialnych przygotowano plansze, m.in. z drzewem genealogicznym Sendlerowej czy sylwetkami jej współpracowników. Bardzo atrakcyjna dla odbiorców była gra terenowa na podstawie życia Patronki, którą rozegrano w parku w sąsiedztwie szkoły. Powstała także piosenka, do której tekst i muzykę ułożył jeden z uczniów. Zarapował ją również przed publicznością.

Prezentacja projektów edukacyjnych dotyczących Ireny Sendlerowej była ważnym momentem w życiu szkolnej społeczności. Włączając się w obchody roku poświęconego  Patronce, na nowo odkryto jej dokonania i przetransponowano jej historię na opowieść bliską młodym ludziom.

[materiały organizatorów]

Możesz podzielić się tym artykułem: